VÄLKOMMEN till vår hemsida!                         

Om oss

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes rf  verkar  inom ramen för  Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkpartiet för att aktivera och engagera invånarna i Närpes med omnejd i politiska- och i samhällsfrågor.

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är viktiga värden i vår verksamhet och ska genomsyra alla samhällsområden och det politiska beslutsfattandet. Föreningen fungerar som kontaktlänk mellan beslutsfattare, förtroendevalda och föreningens medlemmar.

 

Styrelsen 2023

Ordförande 
Marianne Nyqvist-Mannsén

Vice ordförande 
Elin Svedman

Sekreterare 
Maria Österberg

Kassör 
Ann-Sofie Smeds-Nylund

Övriga styrelsemedlemmar
Marja Forsén
Natalia Sjöstrand           

Jennie Wilson                   

Extra styrelsemedlemmar:

Kerstin Berg
Eivor Eklund-Back
Gun Granlund

Linda Pellfolk   

Styrelsens e-postadress:  
kvinnis-narpes@listor.fi

Aktuellt

Föreningens första hedersmedlem utsedd

SAGA LINDQVIST, en kvinnoförbundare med livserfarenhet som få och med ett gediget samhällsengagemang

Året då vi verkade och påverkade så svetten lackade !

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2022

Kallelse till SKvF Närpes ÅRSMÖTE den 22.1. 2023

VÄLKOMMEN till årets viktigaste medlemsmöte! Möjlighet att delta också på distans!