VÄLKOMMEN till vår hemsida!                         

Om oss

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes rf  verkar  inom ramen för  Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkpartiet för att aktivera och engagera invånarna i Närpes med omnejd i politiska- och i samhällsfrågor.

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är viktiga värden i vår verksamhet och ska genomsyra alla samhällsområden och det politiska beslutsfattandet. Föreningen fungerar som kontaktlänk mellan beslutsfattare, förtroendevalda och föreningens medlemmar.

 

Styrelsen 2024

Ordförande 
Marianne Nyqvist-Mannsén

Vice ordförande 
Elin Svedman

Sekreterare 
Maria Österberg

Kassör 
Ann-Sofie Smeds-Nylund

Övriga styrelsemedlemmar
Marja Forsén
Natalia Sjöstrand           

Johanna Smith                   

Extra styrelsemedlemmar:

Kerstin Berg
Eivor Eklund-Back
Gun Granlund

Linda Pellfolk   

 

Aktuellt

Välfärdsområdets sparande drabbar ojämlikt

Inlägg av föreningens sekreterare Maria Österberg

Johanna Borg är kandidat i EU-valet 2024

VÄLKOMMEN TILL JOHANNA BORGS KAMPANJÖPPNING!