Till nuvarande och blivande medlemmar

09.04.2024 kl. 11:56
Om medlemsavgiften 2024

Bästa nuvarande eller blivande medlem i SKvF Närpes rf,

Vi hoppas att du som vår nuvarande eller blivande medlem vill medverka till att vår lokalavdelning kan fortsätta vara verksam och aktivt arbeta för ökad jämställdhet och likabehandling i samhället på alla plan! Ju flera vi är desto starkare är vår röst och vårt inflytande!

Medlemsavgifterna är föreningens största inkomstkälla och mycket viktiga för att vi ska kunna hålla igång verksamheten och betjäna våra medlemmar, t.ex. med evenemang och information. Ett valår, som i år, är alltid extra resurskrävande. Då vill vi dels ge synlighet åt förbundets och föreningens valprogram och dels på olika sätt stöda kandidater som är våra medlemmar i deras kampanj. Detta gäller vid alla val. I år är det EU-val och år 2025 är det välfärdsområdesval och kommunalval.

Föreningens årsmöte, som hölls den 10.3. 2024 beslöt att bibehålla medlemsavgiften på 15€/medlem. Uppgifterna för att inbetala den är:

Mottagarens kontonummer: FI68 4963 1040 0104 69

Mottagare: Svenska kvinnoförbundet i Närpes rf

Referensnummer: 201919

Summa: 15 € 

Tack för ditt medlemskap och god fortsättning på våren!

ö Styrelsen för SKvF Närpes

I frågor som berör medlemskap och medlemsavgiften kontakta gärna: Ordf. och medlemssekr: Marianne Nyqvist-Mannsén, marianne@narpes.fi , tel 050 3487 021   eller  Kassör: Ann-Sofie Smeds-Nylund, annssmed@abo.fi,     tel 040 7253 001

Till Dig som önskar bli medlem i vår förening:

Det blir du enklast genom att anmäla dig som medlem på https://kvinnoforbundet.fi/sv/bli_medlem/  och välja Närpes  som din lokalavdelning. Välkommen!